Parishes / Mission Stations

V

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ambodia
Address: Sanjeevan Dham
Sanjeevan Dham, Ambodia (Gambir Dam) Ujjain – 456 006 M. P.
Madhya Pradesh india
Priest In Charge: Rev. Fr. Thekkeattam Sebastian
Established Year: 1994
 Ambodia
Address: Sanjeevan Dham
Ambodia, Ujjain City, Ujjain Dt 456006
Madhya Pradesh india
Phone: 07368275101
 Avilia-Bhutia
Address: Sanjeevan Ashram
Avilia-Bhutia, Ujjaina 456550
Madhya Pradesh india
Phone: 07368275261
 Bachukheda
Address: Jai Sleeva Ashram
Bachukheda, Panbihar, Ujjain Dt 456006
Madhya Pradesh india
Phone: 07368275355
 Bhutia
Established Year: 1991
 Duletia Village
Address: St.Benedict's Ashram
Duletia Village, Piplia-Hama 456006
Madhya Pradesh india
Phone: 9424877638
 Ghonsala
Address: Rajeshwar Bhavan
Ghonsala, Ujjain Dt 456551
Madhya Pradesh india
Phone: 07365262257, 262355
 Jharda
Established Year: 2014
 Kotara
Address: Vikas Maitri
Kotara P O, Rajgrah Dt 465669
Madhya Pradesh india
Phone: 09425091214
 Malikhedi
Address: Dev Matha Catholic Ashram
Malikhedi P O, Ghattia, Ujjain Dt 456550
Madhya Pradesh india
Phone: 07368264065
 Mendya
Address: Santhome Bhavan
P.B No. 227, Mendya, Navakheda 456006
Madhya Pradesh india
Phone: 0734250828
 Nagda
Address: St.Xavier's Church
Prakash Nagar, Nagda P O, Ujjain Dt 456335
Madhya Pradesh india
Phone: 07366241350
 Navada
Address: Infant Jesus Catholic Church
Navada, Unhel P O, Ujjain Dt 456221
Madhya Pradesh india
Phone: 07366240182
 Piploda
Address: Prem Nivas
Piploda, Dwarkadhish P O, Ujjain Dt 456006
Madhya Pradesh india
Phone: 07342501528
 Udenkhedy
Address: Archana Bhavan
Udenkhedy P O, Rajgrah Dt, M.P 465683
Madhya Pradesh india
Phone: 09425945660, 09993002910