St.George Catholic Church, Sarangpur

Parish: Sarangpur
Place Name: Sarangpur
Address: Sarangpur P O, Rajgrah Dt
Pin: 465697
Phone: 07371222107